En förening klarar sig inte utan talkofolk, så är det bara!

När Kovjoki Hembygds- och museiförening grundades på 1979 var det en gedigen talkokraft som byggde upp nästan hela  verksamheten. Allt från att sammanställa museiföremålen vid hembygdsmuseet, bygga tågbanan, restaurera loken och få dem kördugliga och säkra, till att planera och rusta upp det stora grönområdet runt stationsbyggnaden.

Under 1 Maj festerna behövs ca 60st talkoarbetare som alla har en viktig roll och uppgift under dagen.

 

Tisdagstalko

Tisdagstalkot vid lokstallet med tågentusiaster i olika åldrar är ett välfungerande koncept. Man träffas varje vecka, med undantag endast för jul- och nyårsafton. Det är öppet för vem som helst som vill vara med och lära sig hur man restaurerar ånglok och andra museala motorföremål. Ibland skruvar man och ibland blir det bara snack med kaffe o dopp, båda är lika viktiga!