Kovjoki Hembygds- och museiförening r.f. med sektionen Nykarleby Jernväg:

 

Kovjoki Hembygds- och Museiförening r.f. styrelse är 2021:

Ordförande: Tanja Björklund

Sekreterare:Harry Holmqvist

Kassör:Madeleine Forsblom (sitter inte i styrelsen)

Robert Granbäck

Markus Sjöholm

Gunilla Sandvik