0-4-0 Henschel & Son, Tyskland                  22670/1935

 

Ab Pargas Kalk, Pargas 1935-1975

Museorautieyhdistys 1975 -)

Bilden är från Vaunut .org

http://vaunut.org/kuva/24072

0-4-0 Hannoversche Maschinenbau Ag HANOMAG, Tyskland                                                  8423 / 1920

 

Åbo Kraft Ab, Åbo 1920-1924

Oy Nokia Ab, Nokia 1924-1968

Tammerfors tekniska museum 1968 -2015

 

Samma ånglok, men på den första bilden visar det hur loket såg ut i Nokia och på den andra bilden är loket rostskyddsbehandlad och saknar hytt.

 

0-4-0 Merkische Lokomotiv-Fabrik, Berlin-Schlachtensee,  Tyskland                       335/1898

Ohme Freden, Düsseldorf (Tyskland)           Vattenfall (Sverige)  PK4/CF7  1912-1945 ?

Kemi stad 1945-1986                    Nykarleby Jernväg 1986 -)