0-4-0 Henschel & Son, Tyskland                  22670/1935

 

Ab Pargas Kalk, Pargas 1935-1975

Museorautieyhdistys 1975 -)

Bilden är från Vaunut .org

http://vaunut.org/kuva/24072

0-4-0 Hannoversche Maschinenbau Ag HANOMAG, Tyskland                                                  8423 / 1920

 

Åbo Kraft Ab, Åbo 1920-1924

Oy Nokia Ab, Nokia 1924-1968

Tammerfors tekniska museum 1968 -2015

 

Samma ånglok, men på den första bilden visar det hur loket såg ut i Nokia och på den andra bilden är loket rostskyddsbehandlad och saknar hytt.

 

0-4-0 Merkische Lokomotiv-Fabrik, Berlin-Schlachtensee,  Tyskland                       335/1898

Ohme Freden, Düsseldorf (Tyskland)           Vattenfall (Sverige)  PK4/CF7  1912-1945 ?

Kemi stad 1945-1986                    Nykarleby Jernväg 1986 -)

Krauss 0-4-0WT 4283 1900

Lokomotivfabrik Krauss & Co München & Lintz

OY Kaukas AB  Lauritsala 1900-1949

Karjalankosken rautatie (Juantehdas OY) 1949 - 1958

Karjalankoskis järnväg blev nedmonterad och loket blev lagd i förvaring 1958-1969.

1969 ytrenoverade den lokala Lions klubben loket och blev ett utställningslok i Juankoski. Där stod loket i 20 år.

1989 påbörjade två entusiaster en grundligare renovering varav den ene omkom i en olycka. Sedan dess har lokets delar varit uppbevarade i Finlands Järnvägsmuseums lager.

2021 donerades loket till Nykarleby Jernväg i Kovjoki.

http://vaunut.org/kuvasivu.php/20144

 

Lokets delar leverars till Kovjoki och Nykarleby Jernväg

En ritning av lokets ångpanna med överhettare.