FÖRENINGEN

Kovjoki Hembygds- och museiförening r.f. bildades 12. 2. 1979.

Föreningens syfte är att samla och bevara föremål som berör hembygdens historia och kulturliv. Alfred Hägg som var en av eldsjälarna i begynnelsen, gick från går till gård och samlade in föremål av historiskt intresse.

1986 beslöt man inom föreningen att återuppliva den smalspåriga järnvägen på en sträcka av ca 2 km från stationen till riksväg 8. En järnvägssektion bildades och Runar Romar blev ordförande och trafikchef för Nykarleby Jernväg.

 

1 Maj 1987 slogs den första rälsspiken in på den nya järnvägen av dåvarande kulturminister Gustav Björkstrand. Vid 1 Maj festen 1989 kunde man inviga den smalspåriga järnvägen med ångloket Emma.  Familjefesten på 1 Maj blev en publikframgång med 1500 besökare första året.

 

 

Traditionen med 1Maj-fest har sedan dess ordnats varje år (med undantag för coronaåren 2020-2021) och publikrekordet på drygt 5000 besökare kom 2002.